Startpagina
Mestdistributie
Handelsonderneming
Bandenservice
Webshop
C. van Nieuwenhoven B.V.
Klantenservice
Levering
Garantie
Algemene voorwaarden
Garantie

Garantie

Onze artikelen voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit en degelijkheid. Mocht onverhoopt bij normaal gebruik een artikel gebreken vertonen, dan wordt deze door ons kosteloos hersteld. Hierbij kan sprake zijn van vervanging of reparatie: dit ter beoordeling van ons en de fabrikant.

Garantie voorwaarden:

- Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de klant.

- Indien de klacht gegrond is, dan wordt het artikel gerepareerd, vervangen of  gecrediteerd.

- Een artikel, welk voor garantie beoordeling teruggestuurd of afgegeven wordt moet schoon, droog en degelijk verpakt zijn.  Zendingen welke niet aan deze voorwaarden voldoen worden niet in behandeling genomen.

- Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie bij:

 • beschadiging door opzet, of door nalatigheid

 • ondeskundig gebruik of nalatig onderhoud

 • normale slijtage

 • beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing

 • schade die aangebracht is door natuur, mens of dier vallen niet onder de garantie (zoals o.a. bliksem schade)

Garantietermijn:

Handelsonderneming C. van Nieuwenhoven BV geeft minimaal een jaar garantie op de door haar geleverde artikelen. De factuurdatum geldt als ingangsdatum voor de garantie. Voor sommige artikelen geldt een langere garantietermijn zoals bijvoorbeeld bij diverse pompen waarbij 2 jaar garantie geldt. Voor informatie hierover verzoeken wij u contact met ons op te nemen. 

StartpaginaMestdistributieHandelsondernemingBandenserviceWebshop
C. van Nieuwenhoven BV, Hoofstraat 5, 6031 AC Nederweert Tel. +31(0)495 631675 Email: info@vnieuwenhoven.nl